MENU
Balíky služieb Domény DNS park Cenník Partnerské provízie Technické info Control panel manuál Návody a linky Časté otázky Kontakt
NOVINKY
HW konfigurácia serverov
procesor Intel Pentium4 3 GHz
pamät 1-3 GB RAM
HDD 80-300 GB
Software konfigurácia
Operačný systém FreeBSD / Debian Linux
Web Server Apache 2.0.xx
PHP verzia 4.3.9 + TurckMMCache
*podpora gdlib 2.0.28 vrátane gif
*podpora funkcie mail
*safe mode
*mcrypt a mhash funkcie vhodné pre implementáciu platobných systémov ako TatraPay a CardPay
*XML
MySQL 4.0.16
PostgreSQL 7.4.2
Antivírová a antispamová ochrana Clam AV , SpamAssasin
Umiestnenie a konektivita serverov
Všetky servery sú umiestnené v najmodernejšom klimatizovanom hausingovom centre spoločnosti Dial Telecom, a.s. s konektivitou 1Gbit/s na slovenské peeringové centrum SIX a s konektivitou 100 Mbit/s na zahraničie na British Telecom. Servery na zálohovanie emailov a DNS sú umiestnené v ČR v dátovom centre spoločnosti INTERNET CZ, a.s.. s konektivitou 2x NIX, SIX, UUNET, CeCOM, Pragonet, Tiscali. Elektrické napájanie je zálohované UPS zdrojmi s minimálnou dobou záložného napájania 120 minút.
FTP server
názov FTP servera ftp.vasa_domena.sk
WWW prístupwww.vasa_domena.sk/webftp
menovasa_domena.sk
heslo prístupové heslo, ktoré ste si zvolili pri zadávaní objednávky
Mail server
POP3 / IMAPmail.vasa_domena.sk
WWW prístupwww.vasa_domena.sk/webmail
WAP prístupwww.vasa_domena.sk/wapmail
menoinfo.domena.sk (domena nahradte názvom Vašej domény, toto meno platí pre prvý email vytvorený odoslaním objednávky)
heslo prístupové heslo, ktoré ste si zvolili pri zadávaní objednávky
SMTPsmtp.domena.sk (domena nahradte názvom Vašej domény)
heslo prístupové meno a heslo rovnaké ako pre email
MYSQL server
HOSTlocalhost
WWW prístupwww.vasa_domena.sk/dbadmin
WAP prístupwww.vasa_domena.sk/wapmail
menoprístupové meno, ktoré ste si zvolili pri zadávaní objednávky
hesloprístupové heslo, ktoré ste si zvolili pri zadávaní objednávky
databáza domenask (názov vašej domény bez bodky ciže napr. obrazok.sk má databázu obrazoksk)
Spravovanie webpriestoru
www.vasa_domena.sk/access/ štatistiky prístupov na Vaše stránky
www.vasa_domena.sk/dbadmin/ správa databázy
www.vasa_domena.sk/setup/ nastavovanie mailov , fakturacné údaje prístupové kontá , subdomény ...
Adresárová štruktúra konta
/accessmiesto kam sa ukladajú štatistiky prístupov
/logsraw logy apache
/dbzálohy databáz
/public_htmldo tohto adresára nahrávajte stránky
OVER DOMÉNU
je www doména voľná? .
overiťover
CONTROL PANEL
   meno
   heslo

prihlásiťprihlás
SK-NIC registrátor
JNST-OOO1
Obrázok s.r.o. - webdesign a webhosting ©2004