MENU
Balíky služieb Domény DNS park Cenník Partnerské provízie Technické info Control panel manuál Návody a linky Časté otázky Kontakt
NOVINKY
Domény
Domény s koncovkou .sk

Tieto domény môžu vlastniť iba občania a firmy zo SR. Pri registrácií je potrebné podpísať Rámcovú zmluvu s SK-NIC (správca národnej domény). Túto zmluvu si môžete vygenerovať pri objednávke alebo na:
www.sk-nic.sk
formulár F1, kde ako registrátora zadáte JNST-0001. Vygenerovaný dokument je potrebné podpísať, opečiatkovat a priložiť kópiu výpisu z obchodného registra resp. kópiu živnostenského listu. Ak ste FO - nepodnikateľ alebo nemáte pečiatku,podpis je potrebné overiť notárom.
Dokumenty treba zaslať na adresu:

SK-NIC
P.O.BOX 37
820 05 Bratislava 25

V priebehu 2-3 pracovných dní od odoslania Vám SK-NIC pridelí identifikátor na ktorý Vám môžeme doménu zaregistrovať. Táto zmluva sa podpisuje iba raz a na pridelený identifikátor je možné registrovať neobmedzený počet domén.

Domény .com, .net, .org, .info, .biz

Pri týchto doménach stačí vyplniť objednávkový formulár. Doménu registrujeme po obdržaní platby a je funkčná do 72 hodín po registrácii.

Domény s koncovkou .cz

Pri týchto doménach stačí vyplniť objednávkový formulár. Doménu registrujeme po obdržaní platby a je funkčná do 72 hodín po registrácii.

Firmy a občania mimo SR a zrýchlená registrácia

Pre zahraničných záujemcov zabezpečíme registráciu na našu firmu. Pri tejto registrácií nie je potrebné zasielať rámcovú zmluvu a ani dalšie dokumenty do SK-NIC a doménu je monžné sprevádzkovať do 24 hodín od pripísania poplatku na náš účet. V tomto prípade je doména registrovaná na identifikátor JNST-0001 a zákazník má výhradné právo prevádzkovať objednanú doménu.

Prechod od iného registrátora

Vyplňte formulár F7 (zmena údajov uživateľa) kde nás delegujete ako registrátora (EXOT-0004) a postupujte podĽa pokynov uvedených hore.

Pre každú doménu,ktorej registrátor je niekto iný,je potrebné zaslať formulár F5 ten si môžete vygenerovať pri objednávke.Je potrebné ho podpísať, opečiatkovať (ak nemáte pečiatku, alebo ste FO-nepodnikateľ podpis musí byť overený notárom) a zaslať na adresu SK-NICu.

Domény .at a .de registrujeme len nové nieje možný prevod. Pri prevode .com, .net, .org domén je potrebné počítať so zdržaním.

OVER DOMÉNU
je www doména voľná? .
overiťover
CONTROL PANEL
   meno
   heslo

prihlásiťprihlás
SK-NIC registrátor
JNST-OOO1
Obrázok s.r.o. - webdesign a webhosting ©2004